;

 

 

 

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia je inštitút, využitím ktorého môže  dlžník – podnikateľský subjekt predísť likvidačnému konkurzu. V takomto prípade neprichádza k rozpredaju majetku dlžníka.  V tomto konaní sa dlžníkovi  poskytuje  právna ochrana pred veriteľmi, najmä pred exekúciami,  výkonom zabezpečovacích práv a pod., pričom doterajší zmluvní partneri sú povinní s ním spolupracovať naďalej na základe uzavretých zmlúv (nesmú ich vypovedať, odstúpiť od nich, započítať si pohľadávky a pod.)

Cieľom je zachovať podnik úpadcu v činnosti a dosiahnuť ekonomickú  záchranu dlžníka, ktorý  čiastočne uspokojí na základe plánu pohľadávky prihlásených veriteľov, pričom vo zvyšku ich pohľadávky  zanikajú. Veriteľom, ktorí si neprihlásia pohľadávky zaniká právo si ich vymáhať.  Tento postup sa vedie pod dohľadom správcu, ktorého si vyberá a ustanovuje priamo dlžník. Je veľmi dôležité, aby šlo o fundovaného správcu, ktorý bude s dlžníkom úzko spolupracovať. Oddĺžený podnik úpadcu naďalej pokračuje, zbavený záväzkov  v podnikateľskej činnosti. Tento model je dokonca v záujme veriteľov, pretože uspokojenie ich pohľadávok v reštrukturalizácii  by vždy malo byť vyššie, ako je v likvidačnom konkurze (rozpredaj majetku).

Naše služby v reštrukturalizácii

Aktuality

Vážení návštevníci stránky a záujemcovia,

 

vzhľadom na rozšírenie počtu našich kancelárií na súčasné štyri pripravujeme pre Vás úplne novú stránku www.advoin.sk ktorá by už čoskoro mala byť v prevádzke. Pre prípad  potreby nás kontaktujte na info@insolvency.sk

Na lepšie vysvetlenie pojmov a celého procesu "osobného bankrotu"  sme pre Vás pripravili krásnu novú stránku:

www.oddlzenie.info

www.dlhy.info

Veríme, že bude pre Vás prínosom.

Team ADVO INSOLVENCY

ADVO INSOLVENCY, k.s. otvorilo novú kanceláriu pre obvod konkurzného súdu Trnava, ktorá sa nachádza na adrese:

 

Sládkovičova 2069/10A, 921 01 Piešťany

 


Napíšte nám