;

 

 

 

Chcem ochranu pred veriteľmi

Ochranu pred veriteľmi Vám poskytne reštrukturalizácia. Ochráni  Vás najmä pred exekúciami, dražbami, výkonom záložného práva a žalobami o zaplatenie. Jej cieľom je zachovať Vaše podnikanie a predísť jeho totálnej likvidácii. Je možná len pre podnikateľov (obchodné spoločnosti, živnostníci), ktorí aktívne podnikajú.

Vypracujeme pre Vás kvalifikovaný reštrukturalizačný posudok, na základe ktorého súd povolí Vašu ochranu pred veriteľmi. Po povolení  ochrany pripravíme reštrukturalizačný plán, ktorý schvaľujú veritelia, resp. súd. Obsahom plánu je spravidla odpustenie časti dlhov, splátky dlhov, vstup nového investora a pod..  Môžeme pre Vás vykonávať  aj dozornú správu do splnenia schváleného reštrukturalizačného plánu.

Viac o reštrukturalizácii

Aktuality

Vážení návštevníci stránky a záujemcovia,

 

vzhľadom na rozšírenie počtu našich kancelárií na súčasné štyri pripravujeme pre Vás úplne novú stránku www.advoin.sk ktorá by už čoskoro mala byť v prevádzke. Pre prípad  potreby nás kontaktujte na info@insolvency.sk

Na lepšie vysvetlenie pojmov a celého procesu "osobného bankrotu"  sme pre Vás pripravili krásnu novú stránku:

www.oddlzenie.info

www.dlhy.info

Veríme, že bude pre Vás prínosom.

Team ADVO INSOLVENCY

ADVO INSOLVENCY, k.s. otvorilo novú kanceláriu pre obvod konkurzného súdu Trnava, ktorá sa nachádza na adrese:

 

Sládkovičova 2069/10A, 921 01 Piešťany

 


Napíšte nám